Tarih ve Cografya Lugati

ihya.org tarih ve cografya lugati calismasi


Lugat-ı Tarihiye ve Coğrafiye - Yağlıkcızade Ahmet Rıfat tarafından hazırlanan tarih ve cografya lugatı sitemizde..

لغات تاريخيه و جغرافيه

Bu eser aslında meşhur şa­hıslar ve müelliflerin biyografileri, önem­li olaylar, tarih boyunca kurulmuş dev­letler, milletler ve belli başlı şehirlerin tarihî coğrafyaları hakkında alfabetik maddeler halinde bilgiler verdiğinden dolayı kapsamlı bir tarih ve coğrafya sözlüğü sayılırsa da, öteki ilim ve fenlere dair pek çok bilgiyi de ihtiva etmesi bakımından genel bir ansiklopedi niteli­ği taşımaktadır.

Lugat-ı Târihiyye ve Coğrafiyye, Osmanlılarda XIX. yüzyılda hazırlanmasına ferdî olarak teşebbüs edilip tamamlanabilmiş ansiklopedi ça­lışmalarının iyi bir örneği kabul edilebi­lir.

Bazı yanlış ve eksikliklerine rağmen, günümüzde bile müracaat kitabı olma özelliğini koruyan eser, ilk iki cildi 1299, (1883-84) son beş cildi ise 1300 tarihinde olmak üzere, yedi cilt halinde İstanbul'da basılmıştır.

 

 

 


1 2 3 4